Prawo gospodarcze

- obsługa przedsiębiorców – Kancelaria prowadzi pełną obsługę prawną przedsiębiorców. Pomoc prawna obejmuje m.in. udzielanie indywidualnych porad prawnych, przygotowywanie dokumentów, prowadzenie negocjacji, prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych. Oferujemy też m.in. pomoc z zakresu prawa pracy, prawa handlowego. Zapewniamy również stałą obsługę firm na indywidualnie ustalonych zasadach.

- sporządzanie, negocjowanie, rozwiązywanie i opiniowanie umów


Prawo cywilne i Klienci indywidualni

- sprawy związane z dochodzeniem roszczeń pieniężnych, sprawy o zasiedzenie, ustanowienie służebności, sprawy spadkowe i inne – Kancelaria świadczy usługi w typowych sprawach cywilnych z jakimi borykają się indywidualni Klienci Kancelarii. Pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie umów, innych dokumentów, jak również reprezentację w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.


Prawo upadłościowe

- obsługa syndyków, podmiotów uczestniczących w postępowaniu upadłościowym – Kancelaria kompleksowo obsługuje podmioty uczestniczące w postępowaniu upadłościowym. Szerokie wsparcie obejmuje m.in. doradztwo prawne, sporządzanie umów, innych dokumentów, pism składnych w postępowaniu upadłościowym, prowadzenie spraw sądowych, pomoc w czynnościach syndyka. Zakres usług ustalany jest indywidualnie według potrzeb Klienta.

- upadłości konsumenckie – Kancelaria świadczy pomoc w przygotowaniu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zapewnia doradztwo i wsparcie w procesie upadłości.

- sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności i innych pism składanych w toku postępowania upadłościowego


Prawo administracyjne

- postępowania przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, sporządzanie odwołań od decyzji, sporządzanie skarg i reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.


Postępowania sądowe

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Doradzamy, wyjaśniamy zawiłości prawa procesowego, dobieramy strategię procesową, reprezentujemy w sądzie, prowadzimy „za rękę” dbając o poczucie bezpieczeństwa naszych Klientów. W razie konieczności skierowania sprawy do postępowania egzekucyjnego lub obrony w postępowaniu egzekucyjnym reprezentujemy Klientów także przed komornikiem.